Nieuws

 

Kerst en oud en nieuw 2018

Geplaatst op 23-12-2017  -  Categorie: CJO  -  Auteur: WGO

dsc-2037-lr

Beste leden,

 

Zo aan het eind van 2017 rond de kerstdagen, is het goed om even stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken.

Het is het jaar waarin een flinke wisseling heeft plaatsgevonden in het CJO bestuur, Jeroen, Jenny en Tom zijn er bij gekomen als technisch bestuurslid en als combi voor de rol van Penningmeester, daar zijn we heel blij mee. Aan het eind van het jaar is het ook de WSVA gelukt om een volledig bestuur te hebben.

 

Een flinke tegenvaller dit jaar waren de vele diefstallen in de havens, ook in onze haven. Hier is veel aandacht aan besteed en de actie die al gepland was om de camerabewaking te verbeteren heeft nu nog meer noodzaak en nut. Eind dit jaar worden er extra camera’s bijgeplaatst ter voorkoming van diefstal en om achteraf te proberen de daders te identificeren. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om camera’s voortdurend te laten monitoren om dieven op heterdaad te betrappen. Al met al een zeer onplezierige situatie, we hopen dat de maatregelen vruchten afwerpen en we de veiligheid op de haven kunnen verhogen.

 

Het meest in het oog springende resultaat van 2017 is misschien wel de nieuwe WEBsite van de haven. Er moet nog veel gebeuren om de WEBsite zo te kunnen gebruiken als we willen maar het is een goede start. Of we de doelstellingen van de WEBsite gaan halen hangt er voornamelijk vanaf of we een site beheerder kunnen vinden. Lukt dit niet dan gaan we alleen langzaam de doelstellingen halen.

 

Wat opviel tijdens de openingstocht van het seizoen is dat we met bijna 27 boten een tocht hebben gemaakt en dat er meer gezinnen mee doen, dat biedt perspectieven voor de toekomst van de haven. Ook in de avond was de jeugd actief aanwezig tijdens de gezellige borrel met muziek. 

Het weer deze zomer was wisselend, in het begin mooi maar de mensen die in augustus vakantie hadden moesten het aanvankelijk stellen met veel wind en lagere temperaturen. 

 

Vooruitkijkend naar 2018 heeft het bestuur het voornemen om een aantal gestelde doelen te halen die te maken hebben met het beter organiseren van de werkzaamheden vastgelegd in het procedureboek, een aantal functies van e-captain uit te breiden in combinatie met de WEBsite. Ook zullen we samen met de WSVA een middag in het clubhuis organiseren met de KNWV. 

Ook plannen voor het aanleggen van een multifunctioneel veldje naast het clubhuis. Daarnaast is het van belang om samen met de WSVA te zorgen dat onze leden en mogelijke nieuwe leden graag in onze haven verblijven. Dit vereist en continue aandacht.

 

Maar vooral willen we doorgaan met wat we nu doen, veel goed werk met vrijwilligers om de haven goed te onderhouden en een plezierige plek te laten zijn voor alle leden.

 

Op 7 januari heeft de WSVA weer een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd, ik hoop dan met u te kunnen proosten op het nieuwe jaar.

Names het bestuur van de CJO wens ik iedereen prettige kerstdagen, een fijne jaarwisseling en voor 2018 een goed vaarseizoen.

 

Wim Goedhart

Voorzitter Coöperatieve Jachthaven Oranjeplaat


Bezoekadres

Jachthaven Oranjeplaat
Muidenweg 4
4341 PZ Arnemuiden

Havenmeester

Maarten Goeree (0118) 60 12 48
retseemnevah.[antispam].@jachthavenoranjeplaat.nl

Jachthaven Oranjeplaat

Jachthaven Oranjeplaat is een jachthaven met een verenigingscultuur waarbij de coöperatie ernaar streeft de liggelden zo laag mogelijk te houden.

Sponsoren

Bezoek ook onze sponsoren