Nieuws

 

Winterstalling 2019/2020

Geplaatst op 15-10-2019  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,

De boten staan bijna weer allemaal op de wal en wij vragen u om de regels voor de winterstalling aandachtig door te lezen. 

Lees ze even door zodat u weer scherp op het netvlies heeft wat de regels van onze vereniging zijn. Zo houden we rekening met elkaar en de natuur.

Van de havencommissie               winterstalling 2019/2020

Hieronder vindt u enkele regels die van belang zijn indien u uw schip op de wal  laat overwinteren bij de  Cooperatieve Jachthaven Oranjeplaat.

U wordt verzocht tenminste deze regels te respecteren  en verder uw gezond verstand te gebruiken. 

Verzekering:

Wij attenderen u er op dat uw schip (minimaal) w.a. verzekerd dient te zijn. De havenmeester kan u verzoeken een kopie van de polis of een recent betaalbewijs te overleggen.

Elektrische kachels, buta- en propaangasflessen aan boord:

Het gebruik van kachels aan boord en elektriciteit tijdens uw afwezigheid is niet toegestaan. Ook is het aan boord houden van buta- of propaan-gasflessen niet toegestaan in verband met brand- en explosiegevaar.

Alle E-verbindingen met de E-kasten dienen verwijderd en kabels opgeruimd te zijn tijdens uw afwezigheid. 

Schilder- en schuurwerkzaamheden:

Het schuren aan schepen mag alleen gebeuren door gebruik van schuurmachines met mechanische afzuiging. Schuurmachines met aan-gesloten stofzuiger zijn o.a. bij de firma van Belzen/watersportbedrijf “de Arne”  te huur.

Bij het schilderen of bij schuurwerkzaamheden dient u er nauwlettend op toe te zien dat u geen overlast veroorzaakt en er geen schade aan andere schepen op het terrein toegebracht wordt.

Schuurwerkzaamheden dienen overigens in het najaar/winter (tot 1 maart) uitgevoerd te worden, zodat het schilderen van schepen in het voorjaar zonder hinder door stof etc. uitgevoerd kan worden.

Het milieu: verplichting tot een permanent zeil onder uw schip:

Slijpsel, stof en schuurresten van verf dienen  door het verplicht gestelde zeil (minimaal 30 cm en maximaal 100 cm buiten de bok uitstekend) onder uw schip opgevangen te worden, zodat u het vervolgens kunt opvegen en in het hiervoor bestemde vat in het milieudepot deponeren. Een tweede zeil  wat bij werkzaamheden ruim buiten de boot uitsteekt zal veelal nodig zijn om alle stof, schuurstof, verfresten etc  op te vangen.   Dit zeil aan het eind van de dag schoonmaken en opruimen, of zoveel eerder als het werk op die dag klaar is.

Omdat de regenputten op het terrein rechtstreeks in het oppervlakte-water lozen, mogen verf- en olieresten daar uiteraard niet in worden weggespoeld. Fa.van Belzen heeft geschikte  zeilen in de verkoop.

Is uw zeil onder de bok te groot, bindt het dan na de wzh met een paar lijntjes zodanig op dat er geen water of sneeuw in kan blijven staan en mede booteigenaren er niet over struikelen.

Olie-en verfresten:

Olie- en verfresten, etc. dienen in de daarvoor bestemde vaten in het milieudepot gedeponeerd worden. Overigens bespaart u de Coöperatie (en dus uzelf!) veel kosten door deze zaken kosteloos aan te bieden bij de milieustraat of de milieuwagen in uw woonplaats. Indien u in het milieudepot de weg niet weet, vraagt u het gerust aan de havenmeester of aan andere Coöperatieleden.

Metaal-slijpwerkzaamheden:

Aan metalen schepen of metalen onderdelen aan schepen mogen in principe geen slijpwerkzaamheden verricht worden. Dit is uitdrukkelijk alleen toe-gestaan in overleg met de havenmeester en indien uw schip ver verwijderd staat van andere schepen. (Bij schadegevallen in het verleden zijn bij  de veroorzaker schadeclaims hierover ingediend).

Milieuvriendelijke ECO antivries:

Het is misschien goed om te weten , dat er een antivries in de handel is die NIET giftig is. Het wordt verkocht als antivries voor o.a. drinkwatersystemen. Het is ook heel geschikt voor het beveiligen van b.v. toiletten, pompen, vuilwatertanks, boilers, motoren met open koeling en uitlaatsystemen. Kortom alles waarbij de antivries na gebruik in het oppervlaktewater verdwijnt.

De toegepast stoffen zijn NIET giftig en vormen nauwelijks een belasting voor het milieu.

Auto’s op het terrein:

Het is verboden tussen de gestalde schepen te rijden, c.q. te parkeren.

In het voor- en najaar dient u uw auto zodanig te parkeren dat de firma van Belzen/watersportbedrijf “de Arne”  ongehinderd de kraanhandelingen op het terrein kan uitvoeren.   Respecteer de aanwijzingen  en afzettingen.

Mastenberging:

Het is raadzaam de mast tijdens de winterperiode te strijken c.q. in de mastenberging te stallen. Zowel de firma van Belzen/watersportbedrijf “de Arne”  als de Coöperatie hebben daar voorzieningen voor.

(de Coöperatie beschikt over een beperkt aantal voorzieningen hiervoor, welke alleen bestemd zijn voor leden.)

De reglementen voor mastenberging voor leden vindt u op het havenkantoor).

Rolfokken,  vallen etc  :

Rolfokken en rolfokhoezen dienen in de winter verwijderd te worden omdat deze geluidsoverlast voor de omwonenden veroorzaken. Bovendien is er kans op schade aan uw en andere schepen bij het door storm losraken. De vallen dienen om dezelfde reden, vrij van de mast goed, vastgezet te worden. Dit geldt overigens ook voor de  schepen in het water gedurende de winterperiode.

Calamiteiten

Bij een ernstige olie/brandstof lekkage  waarbij het winterstalling terrein vervuild wordt,  dient u hierop snel een zodanig actie te ondernemen  dat verspreiding van de olie/brandstof zeer beperkt is  en u het direkt opruimt  en het zeker niet in de hemelwater afvoerputten terecht kan komen.

Nalatigheid is een milieudelict en kan forse boetes opleveren.

Veiligheid bij gebruik ladders

Wij verzoeken u alleen deugdzame goedgekeurde ladders te gebruiken en ook om deze met een lijn aan reling o.i.d. vast te zetten zodat daar geen ongelukken mee kunnen gebeuren. (wegglijden b.v)

Voorkom diefstal op het terrein; maak van de gelegenheid geen dief.

Wij doen een dringend verzoek op u om vooral geen ladders tegen het schip te laten staan, maar ook niet los onder het schip te leggen. Ladders moeten met een kabelslot aan bok of trailer bevestigd worden om in-braak en diefstal te voorkomen.

Boot afspuiten

Het gebruik van een hogedrukspuit of waterslang  om de boot af te spuiten of spoelen  is niet toegestaan op het parkeerterrein /winterstalling terrein.   De hogedrukspuit is bij een te water liggende boot alleen toegestaan met toestemming van de havenmeester op een door hem aangewezen plaats.  

Wij hopen u hiermee naar behoren  geïnformeerd te hebben en op het goede spoor gezet.

namens het Bestuur van de Coöperatieve Jachthaven Oranjeplaat U.A.,

de Havencommissie 

 


Bezoekadres

Jachthaven Oranjeplaat
Muidenweg 4
4341 PZ Arnemuiden

Havenmeester

Maarten Goeree (0118) 60 12 48
retseemnevah.[antispam].@jachthavenoranjeplaat.nl

Jachthaven Oranjeplaat

Jachthaven Oranjeplaat is een jachthaven met een verenigingscultuur waarbij de coöperatie ernaar streeft de liggelden zo laag mogelijk te houden.

Sponsoren

Bezoek sponsoren