Nieuws

 

Nieuwe Zeeuwse regelgeving en de ALV

Geplaatst op 30-04-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: WGO

Beste leden,

Het zijn en blijven bijzondere tijden met bijzondere maatregelen. We hopen dat het goed met jullie gaat en dat jullie gezond zijn.

Gelukkig zijn we in staat geweest om alle boten zoveel mogelijk te water te laten, een tiental boten staan nog op de kant. Alle betrokkenen worden bedankt voor de inspanning hiervoor. 

Er zijn weer ontwikkelingen op het gebied van regelgeving rond het Corona Virus. De Veiligheidsregio Zeeland heeft een aantal versoepelingen gecommuniceerd die voor Zeeland gelden. De regels zijn met name bedoeld voor de “rustzoekers”, het landelijk advies blijft om zoveel mogelijk thuis te blijven. Onder voorwaarden is het dus weer mogelijk om op de boot te recreeeren.

Je kunt de regels vinden onder Zeeuwse maatregelen coronavirus en hou ook de site van de RIVM in de gaten voor de landelijke regels.

Daarnaast is aangeven wat er geldt voor jachten, zie onderstaande tabel. Let wel dat naast deze specifieke regels rond het coronavirus de havenregels nog altijd gelden.

Categorieën

Wat we daar precies onder verstaan  

Wel of niet toegestaan

Vaste ligplaatshouders van een jachthaven, met eigen sanitaire voorzieningen aan boord

 • Jachten: motor- of zeilvaartuig bestemd voor recreatief gebruik
 • Eigen sanitaire voorzieningen zijn:
  individuele toilet-, douche- en wasvoorziening met een aansluiting op een rioolsysteem (voor jachten een vuil- water-tank)
 • De eigenaar is:
  degene op wiens naam uiterlijk op 24 april 2020 het recht op de vaste ligplaats is vastgelegd
 • Gezinsleden zijn:
  - zie tweede woning

Toegestaan per 1 mei door:

 • de eigenaar of de rechthebbende van de vaste ligplaats desgewenst vergezeld door zijn of haar gezinsleden
 • De rechthebbende dient bij controle zelf door middel van legitimatie en een bewijs van recht aan te kunnen tonen dat hij of zij de rechthebbende is van de vaste ligplaats.

Jachten

Een motor of zeilvaartuig bestemd voor recreatief gebruik met een vaste ligplaats in een jachthaven in Zeeland zonder eigen sanitaire voorzieningen (toilet en douche en wasvoorziening).

Regulier gebruik is overdag (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) toegestaan. Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan.

Clubgebouw en evenementen
De CJO en de WSVA bereiden zich voor op mogelijke verdere aanpassing van de maatregelen. In het geval het clubgebouw en de sanitaire voorzieningen weer open mogen nemen we maatregelen en leggen we afspraken in protocollen vast. Tot die tijd bljft het havenkantoor dicht, net als het clubgebouw en de sanitaire voorzieningen op de haven.

Algemene Ledenvergadering
De besturen van de CJO en WSVA hebben overlegd over het al of niet doorgaan van de voorjaars ALV. Na overleg met de adviescommissie is het volgende besluit genomen.

Ondanks dat de ALV volgens de statuten van de CJO binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar bijeen moet roepen is het bestuur van mening dat door de huidige regelgeving het niet mogelijk is om dit jaar de voorjaars ALV bijeen te roepen. Wel zullen we de jaarrekening overleggen door deze beschikbaar te stellen op het afgesloten deel van de WEBsite. Hiermee voldoen wij binnen de mogelijkheden die we hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten.

De jaarrekening van de CJO wordt opgeleverd door onze externe accountant, door het CJO bestuur besproken en beoordeeld door de kascommissie.

De jaarrekening van de WSVA wordt ook door het WSVA bestuur besproken en beoordeeld door de kascommissie en op het afgesloten deel van de WEBsite beschikbaar gesteld. Hier komt nadere communicatie over en nogmaals de instructie om in te kunnen loggen op de WEBsite van de jachthaven. 

Formele besluiten kunnen nu niet worden genomen en schuiven door naar de najaars ALV, ook de goedkeuring van de jaarrekening door de leden.

De landelijk regelgeving vanwege het corona virus wordt als overmacht gezien, hier wordt in de statuten niet voorzien. Binnen al onze mogelijkheden voldoen we hiermee aan de statutaire verplichtingen.

In het geval we de najaars ALV ook niet fysiek bijeen kunnen roepen, zullen we tijdig onderzoeken hoe we tot rechtsgeldige besluiten kunnen komen. We rekenen op uw begrip. 

Het is door omstandigheden nu eenmaal niet anders en moeten we er het beste van zien te maken. Het goede nieuws van deze week is dat we onder voorwaarden weer gebruik van onze boten kunnen maken en toch die rust en ontspanning op kunnen zoeken die we allemaal nodig hebben.

Met deze bekendmaking trachten wij jullie als leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden en ons binnen de bijzondere omstandigheden aan de regels te houden.

Wij verwachten dat ook van jullie. Let op elkaar, blijf gezond en alert.

O ja, Vergeet niet dat de CJO dringend op zoek is naar een nieuwe penningmeester, één lid heeft zich al gemeld, Schroom niet bel: 06-10143645.

Namens de CJO en WSVA,

Wim Goedhart en Ron Nagtegaal
Voorzitters Coöperatieve Jachthaven Oranjeplaat en de Watersportvereniging Arnemuiden


Bezoekadres

Jachthaven Oranjeplaat
Muidenweg 4
4341 PZ Arnemuiden

Havenmeester

Maarten Goeree (0118) 60 12 48
retseemnevah.[antispam].@jachthavenoranjeplaat.nl

Jachthaven Oranjeplaat

Jachthaven Oranjeplaat is een jachthaven met een verenigingscultuur waarbij de coöperatie ernaar streeft de liggelden zo laag mogelijk te houden.

Sponsoren

Bezoek sponsoren