Van zeearm naar Veerse Meer

Na de watersnoodramp in 1953 werd het Veerse Gat afgesloten door twee dammen: de Zandkreekdam (1960) en de Veersegatdam (1961). Zo ontstond het Veerse Meer.

In de jaren zestig van de vorige eeuw begon de ontwikkeling van het meer tot een groot recreatiegebied. De hoger gelegen, drooggevallen platen werden eilanden. Delen hiervan en ook de oevers werden bebost of ingezaaid met gras. Andere gebieden moesten vanzelf ontwikkelen tot natuurgebieden.

Er kwamen diverse jachthavens, zo ook jachthaven Oranjeplaat. De jachthaven was in die tijd nog een gemeentehaven. Gemeente Arnemuiden was eigenaar en daarom waren de liggelden redelijk.

Op 10 januari 1981 werd de watersportvereniging WSVA opgericht. In de jaren negentig kwam er een gemeentelijke herindeling op Walcheren. Arnemuiden zou bij de gemeente Middelburg gevoegd worden. De WSVA had eerder al eens de gemeente Arnemuiden gevraagd of men de WSVA wou benaderen bij een eventuele verkoop van de haven. Toen was dat niet aan de orde, maar bij de gemeentelijke herindeling gaf de gemeente Arnemuiden aan nu tot verkoop over te willen gaan. Zo kon worden voorkomen dat jachthaven Oranjeplaat een commerciële jachthaven werd met hoge liggelden.

De vereniging besloot de haven te kopen en richtte daarvoor een coöperatie op die de haven zou exploiteren en beheren. Zo ontstond de Cöoperatie Jachthaven Oranjeplaat (CJO) en elke ligplaatshouder werd verplicht lid van de WSVA.

Jachthaven Oranjeplaat is een jachthaven met een verenigingscultuur waarbij de coöperatie ernaar streeft de liggelden zo laag mogelijk te houden.

Bezoekadres

Jachthaven Oranjeplaat
Muidenweg 4
4341 PZ Arnemuiden

Havenmeester

Maarten Goeree (0118) 60 12 48
retseemnevah.[antispam].@jachthavenoranjeplaat.nl

Jachthaven Oranjeplaat

Jachthaven Oranjeplaat is een jachthaven met een verenigingscultuur waarbij de coöperatie ernaar streeft de liggelden zo laag mogelijk te houden.

Sponsoren

Bezoek sponsoren